ביטול עסקה

לצורך ביטול העסקה, אנא השלימ.י את הפרטים הבאים: 

 1. הלקוח רשאי לבטל את רכישת המוצרים בעסקה בהתאם להוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצרים אצל הלקוח או בתוך  14 ימים ממועד קבלת מסמך גילוי זה (לפי המאוחר מביניהם).
 2. ככל שהלקוח הוא אדם עם מוגבלויות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק), הלקוח רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים ממועד קבלת המוצרים או ממועד קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שהתקשורת בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הלקוח. החברה תהיה רשאית לדרוש מהלקוח להציג תעודה מתאימה והכל בהתאם להוראות החוק.
 3. הלקוח ימסור לחברה הודעת הביטול או בקשה להחלפת המוצרים (ביחד להלן "ההודעה") באחת מהדרכים הבאות:  טלפון: 0722463117; וואטסאפ: 0722463117; דוא"ל: [email protected]; דואר: יעבץ זאב 13 פתח תקווה; בעמוד הייעודי באתר אינטרנט של החברה: ביטול עסקה.
 4. בהודעה ימסור הלקוח את שמו, מספר ההזמנה שהוא מעוניין לבטל או להחליף, מספר טלפון וגם את 4 ספרות אחרונות של אמצעי התשלום
 5. הלקוח ישיב, על חשבונו, את המוצרים לאחד מסניפי החברה או באמצעות שליח מטעם החברה בתיאום מראש עם החברה בעלות של 40 ₪ למשלוח
 6. על אף האמור לעיל, ככל שהביטול נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות החוק, החברה תאסוף את המוצרים מהמקום בו נמסרו המוצרים ללקוח. המשתמש יתאם מועד איסוף המוצרים עם החברה באמצעות יצירת קשר עם החברה כאמור במסמך גילוי זה.
 7. הלקוח ישיב את המוצרים כשהם ארוזים באריזתם המקורית, ללא שנעשה בהם כל שימוש, כשהם שלמים, ללא פגיעה, נזק, פגם וקלקול מכל מין וסוג ובמצב שהוא קיבל אותם.
 8. החברה תחזיר ללקוח, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם הלקוח בגין המוצרים ותבטל את החיוב ששולם. יש לשמור את החשבונית עד לקבלת אישור שההחזר הכספי בוצע. החברה תהיה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים ובלבד שהביטול לא נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות החוק.

בנוסף למקרים בהם רשאי משתמש להחזיר את הזמנתו על פי תנאי השימוש, החליטה החברה לאפשר למשתמש שביצע עסקה לרכישת דופטן באתר, לבטל רכישת אריזה אחת של המוצר בתוך 30 ימים ממועד העסקה גם אם נפתחה אריזתו, ובלבד שנצרכו לא יותר מ-10 כמוסות. רכישת אריזות נוספות, במידה שנרכשו באותה הזמנה, תוכל להיעשות רק אם לא נפתחו, במועדים ובתנאים שנקבעו בתנאי השימוש הרגילים.

הודעת המשתמש על רצונו בהחזרת אריזה פתוחה כאמור תימסר לחברה באחת מהדרכים הבאות:

טלפון: 0722463117

דוא"ל: [email protected]

וואטסאפ: 0722463117

דואר רשום: יעבץ זאב 13 פתח תקווה

באתר האינטרנט: עמוד ביטול עסקה

בהודעה ימסור המשתמש את שמו, מספר ההזמנה בה נרכשה האריזה הפתוחה שהוא מעוניין לבטל, מספר טלפון ואו כתובת דוא"ל באמצעותם ניתן ליצור עימו קשר וככל שהביטול מתבצע בטלפון גם ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום בו בוצעה העסקה.

החברה תאסוף את המוצר מהמקום בו נמסרו המוצרים למשתמש. המשתמש יתאם מועד איסוף המוצר עם החברה באמצעות יצירת קשר עם החברה כמפורט בתנאי השימוש. בכפוף לקבלת אישור החברה ולקבלת המוצר אצל החברה (אשר יכלול את כל הכמוסות שלא נעשה בהן שימוש), החברה תחזיר למשתמש את מחיר העסקה ששילם בגין האריזה. ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשרו רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.

החברה רשאית לבטל אפשרות זו או לשנותה בכל עת. עם ביטולה יהיה ניתן להחזיר מוצרים רק כמפורט בתנאי השימוש הרגילים.

לעמוד תנאי שימוש *

בברכה,

הרביז בע"מ

 

  לצורך ביטול העסקה, אנא השלימ.י את הפרטים הבאים
  דילוג לתוכן